เราต่างมีครวจที่น่าอิจฉา
ตอบเท่าที่รู้ และ อยากให้คนอื่นๆ ที่เม่นข้อกฎหมายมาแย้งผมด้วย ถ้าไม่ถูกต้องผมจะได้จำใหม่ให้ถูกต้อง

1. การที่ตำรวจจะตรวจค้นรถ โดยไม่มีการตั้งด่าน และ ไม่มีหมายตรวจค้น สามารถทำได้ด้วยหรือคับ
ตอบ
ได้  จะค้นตัว ค้นรถ ก็ได้  เพราะบัญญัติ อยู่ใน ป.วิ.อาญา   โดยไม่ต้องตั้งด่าน ไม่ต้องมีหมายค้น ก็ค้นได้  (แต่ถ้าจะค้นในบ้านต้องใช้หมายค้น หรือ ถ้ารถจอดอยู่ในบ้านก็ต้องใช้หมายค้น ) และ
- ต้อง มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
- จะค้นต้ว ค้นรถ ก็ได้ แต่ต้องทำอย่างสุภาพ
- ถ้าเป็นผู้หญิงต้องให้ตำรวจหญิงเป็นผู้ค้น

2. ตำรวจชั้นประทวน (ล้วนๆ ไม่มีตำรวจชั้นสัญญาบัตรเลยซักคนเดัยว) มีอำนาจในการตรวจค้น และ มีอำนาจเชิญผมไปโรงพัก เลยหรือคับ
ตอบ
- ค้นได้ เพราะในตัวบท ใน ป.วิ.อาญา บัญญัติไว้แค่ว่า "ตำรวจ"  ใน มาตรา 2 (16)  ดังนั้นจะตำรวจชั้นอะไรก็ค้นได้ตาม มาตรา 93
- ตำรวจชั้นอะไรก็เชิญไปโรงพัก ได้ แต่ไม่ไปก็ไม่ผิดเพราะเป็นการเชิญ
- แต่ถ้าจะจับ(กรณีไม่ได้เป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลย ที่หนีหรือจะหลบหนี)  โดยไม่มีหมาย เพื่อให้ไปโรงพัก ตำรวจชั้นอะไรก็ทำได้ แต่ต้องเป็นกรณี
2.1  ทำผิดซึ่งหน้า เฉพาะข้อหาในความผิด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
2.2  มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
และ 2.1 และ 2.2  ถ้าไม่ไปก็ตำรวจก็มีอำนาจในการควบคุมตัวไปโรงพัก ถ้าขัดขืนก็มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138

3. การที่ตำรวจจะตรวจฉี่ โดยที่ไม่ได้ตั้งด่าน และไม่ได้มีหมาย ให้เราเซ็นยินยอมให้ตรวจ สามารถทำได้ด้วยหรือคับ
- ตำรวจบังคับให้ ตรวจฉี่ ไม่ได้ (จะตั้ง หรือ ไม่ตั่งด่าน จะมีหมายจับ หรือ ไม่มีหมายจับ ก็ไม่มีอำนาจไปบังคับ ) แต่ถ้าไม่ยอมตรวจฉี่ และถ้าข้อหาที่แจ้งให้ทราบนั้นไม่ใช่ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ตำรวจมีอำนาจขังได้ แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพื่อทำการสอบสวน ก่อนจะส่งตัวไปให้อัยการพิจารณาฟ้องศาล
- ที่ให้เซ็นยินยอม เพื่อให้รู้ว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เป็นการบังคับให้เกิดขึ้น  เพื่อเวลาขึ้นศาล อัยการจะสามารถใช้อ้างต่อศาลและศาลสามารถรับเป็นหลักฐานได้  (หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการบังคับขู่เข็ญ ห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล)

     Share

<< เราต่างมี ปาก ที่น่าอิจฉาเราต่างมี YOLO ที่น่าอิจฉา >>

Posted on Sat 2 Nov 2013 12:46

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

เราต่างมีฮอบบิทที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสายฉีดตูดที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 3 กุมภาที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 2 กุมภาที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 1 กุมภา ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีแอกซ่าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเมษา 51 ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเพลงที่น่าอิจฉา
เราต่างมีโทรเลขที่น่าอิจฉา
เราตา่งมีครึ่งปี 57 ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีงวดสุดท้ายที่น่าอิจฉา
เราต่างมีน้องวันที่น่าอิจฉา
เราต่างมีกูปรีที่ไม่น่าอิจฉาเลย
เราต่างมีโยธีที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเอิร์นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีลูเซิร์นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีราชดำเนินที่น่าอิจฉา
เราต่างมีออดิชั่นที่น่าอิจฉา
เราต่างมี YOLO ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีครวจที่น่าอิจฉา
เราต่างมี ปาก ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีวงเคิ่นที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสิทธิชัยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีป่วยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีหมึกปิ้งที่น่าอิจฉา
เราต่างมีอินทรามระที่น่าอิจฉา
เราต่างมีพิทแมนที่น่าอิจฉา
เราต่างมีศูนย์การค้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีรหัสไม่ลับที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเพลย์บอยที่น่าอิจฉา
เราต่างมีค่าส่วนกลางที่น่าอิจฉา
เราต่างมี 8 ข้อ (ย่อ) ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสองปีครึ่งที่น่าอิจฉา
เราต่างมีควายที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสมองส่วนหน้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีโพสบาร์ที่น่าอิจฉา
เราต่างมีเลนขวาที่น่าอิจฉา
เราต่างมีซักผ้าที่น่าอิจฉา
เราต่างมีสืบพันธุ์ที่น่าอิจฉา